Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“6502 sayılı Kanun”) ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“ilgili Yönetmelik”) gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için düzenlenmiş olup, sözleşme maddeleri halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1.       SATICI

Unvanı             : Muzaffer Altun

Adresi              : Nuripaşa Mah. 14 sokak No:43A Zeytinburnu İstanbul

Telefonu          : +90 5304728953

E-posta adresi   : mowwastore@gmail.com

 

1.2 ALICI

Adı Soyadı        :

Adresi              :

Telefonu          :

E-posta adresi   :        

 

MADDE 2- KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, 6502 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince, SATICI'ya ait www.mowwastore.com alan adlı internet sitesinden, ALICI tarafından siparişi verilen ve  Sözleşmenin 3. maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir. 

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürünün modeli, rengi gibi temel özellikleri SATICI’ya ait www.mowwastore.com alan adlı internet sitesinde yer almaktadır. ALICI, ürünün özelliklerini ve görsellerini satışı devam ettiği sürece internet sitesinden inceleyebilir.

Aşağıda yer alan fiyat ürünün tüm vergiler dahil satış fiyatıdır.

Ürün açıklaması            :

Ürünün KDV Dahil Fiyatı:

Adet                                         :

Kargo Ücreti                                 :

*Kargo ücreti ürün meblağına göre belirlenecektir. Önceden hesaplanamadığı için ek masraf ödenmesi gerekebilir.

Ödeme Şekli                                 : Nakit/ Kredi Kartı Tek Çekim/ Kredi Kartı [*] Taksit

Toplam Fiyat ( KDV dahil)            :

Teslim Şekli                                   : Adrese teslim

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve SATICI’ nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI işbu Sözleşmeyi teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ve siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği bilgisini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2 - ALICI’nın istekleri doğrultusunda özel olarak hazırlanan ürünler hariç olmak üzere, Sözleşme konusu ürün veya ürünler, siparişin SATICI’ya ulaşmasından itibaren uygulanacak olan yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde, ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimata ilişkin kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup kargo ücretinin SATICI tarafından karşılanacak olması durumunda bu durum Sözleşmenin kurulmasından önce SATICI tarafından ayrıca belirtilecektir.

4.3 - SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin ALICI tarafından kabul edilmiş ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

4.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debil kartının veya ininal kartının ve internet sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI namına ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünü en geç 3 (üç) gün içinde SATICI’nın iletişim adresine göndermesi zorunludur. Bu durumda tüm nakliye giderleri ALICI’ya aittir

4.6 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.7- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.8- SATICI, haklı bir nedene dayanmak kaydıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.9- SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması veya sipariş edilen ürünün stoklarda bulunmaması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında olması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. SATICI’nın bu hakkı saklı kalmak kaydıyla ürün bedelini iade etmesi de mümkündür.

4.10- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi isteyebilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

ALICI’nın kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Ininal Kart ile yapılan ödemelerde ise ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 24 saat içerisinde kullanıcının İnnial Kart hesabına iade edilir. Bu tutarın bankaya ve/veya Ininal Kart hesabına iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka ve/veya Ininal Kart işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

4.11- işbu Sözleşme, ALICI tarafından kabul edildikten sonra geçerlilik kazanır. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI        

5.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Alıcı işbu Sözleşmeyi kurmakla cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' nın yukarıda yer alan iletişim bilgilerine [A1] yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması, hiçbir surette kullanılmamış olması ve kullanılmış olarak kabul edilmesi için hiçbir sebep bulunmaması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

5.2- Cayma hakkının kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, etiketi varsa standart aksesuarları ve faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya geri göndermek zorundadır. Aksi halde cayma hakkı kullanılmamış sayılacaktır.[A2] 

5.3- SATICI cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tahsil edilen ödemeleri ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade etmekle yükümlüdür.

5.4- Süresi içerisinde cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.[A3] 

5.5 - ALICI’nın cayma hakkı ile kanundan doğan diğer haklarını kullandığı durumlar dışında hiçbir ürünün iadesi ya da başka bir ürünle değiştirilmesi mümkün değildir.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

  1. a)    ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan ya da tasarlanan ürünlerde,
  2. b)    ALICI’nın isteği doğrultusunda orijinal boyutu ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılan ürünlerde,
  3. c)     Etiketi, ambalajı ya da kutusu hasara uğramış ürünlerde,
  4. d)    Yeniden satışı mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.
  5. e)    İndirim kampanyalarında satılan ürünlerde iade ve değişim yoktu.

 

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin sonuçlanması ile ALICI işbu Sözleşmedeki tüm hususları kabul etmiş olacaktır.